21. Jankowski P, Czarnecka D, Lysek R, Skrzek A, Smaś-Suska M, Mazurek A, Brzozowska-Kiszka M, Wolfshaut-Wolak R, Surowiec S, Bogacki P, Bryniarska-Mirek E, Bryniarski L, Grodecki J, Nessler J, Olszowska M, Podolec P, Kawecka-Jaszcz K, Pająk A. Secondary prevention in patients after hospitalisation due to coronary artery disease: what has changed since 2006? Kardiol Pol 2014; 72: 355-362.


20. Jankowski P, Czarnecka D, Wolfshaut-Wolak R, Łysek R, Łukaszewska A, Surowiec S, Loster M, Bogacki P, Bryniarska-Mirek E, Grodecki J, Nessler J, Podolec P, Kawecka-Jaszcz K, Pająk A. Age, sex, and secondary prevention of ischaemic heart disease in everyday practice. Kardiol Pol 2013; 71: 1251-1259.


19. Jankowski P, Bednarek A, Surowiec S, Loster M, Pająk A,  Kawecka-Jaszcz K. Half of coronary patients are not instructed how to respond to symptoms of a heart attack. Cardiol J 2011; 18: 668-674.


18. Jankowski P, Kawecka-Jaszcz K, Surowiec S, Loster M, Wolfshaut R, Pająk A. Częstość palenia tytoniu wśród osób z chorobą niedokrwienną serca w latach 1997-2007. Wyniki Krakowskiego Programu Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca oraz polskich części badań EUROASPIRE II i EUROASPIRE III. Zesz Nauk Ochr Zdr. Zdr Pub Zarządz 2009; VII: 44-48.


17. Pająk A, Jankowski P, Kawecka-Jaszcz K, Surowiec S, Wolfshaut R, Loster M, Batko K, Badacz L, Dubiel JS, Grodecki J, Grodzicki T, Maciejewicz J, Mirek-Bryniarska E, Piotrowski W, Smielak-Korombel W, Tracz W. Changes in secondary prevention of coronary artery disease in the post-discharge period over the decade 1997-2007. Results of the Cracovian Program for Secondary Prevention of Ischaemic Heart Disease and Polish parts of the EUROASPIRE II and III surveys. Kardiol Pol. 2009; 67: 1353-1359.


16. Jankowski P, Kawecka-Jaszcz K, Pająk A, Surowiec S, Wolfshaut R, Loster M, Badacz L, Dubiel JS, Grodecki J, Grodzicki T, Maciejewicz J, Mirek-Bryniarska E, Piotrowski W, Smielak-Korombel W, Tracz W. Secondary prevention of coronary artery disease in hospital practice over the decade 1996-2006. Results of the Cracovian Program for Secondary Prevention of Ischaemic Heart Disease and Polish parts of the EUROASPIRE II and EUROASPIRE III surveys. Kardiol Pol. 2009; 67: 970-976.


15. Jankowski P, Kawecka-Jaszcz K, Bilo G, Pająk A. Determinants of poor hypertension management in patients with ischaemic heart disease. Blood Press 2005; 14: 284-292.


14. Kawecka-Jaszcz K, Jankowski P, Pająk A, Dubiel JS, Maciejewicz J, Piotrowski W, Śmielak-Korombel W, Tracz W. Secondary prevention of ischaemic heart disease during hospitalisation in 1996/97 and 1998/99. Cracovian Program for Secondary Prevention of Ischaemic Heart Disease. Eur Heart J Suppl 2004; 6: J47-J52.


13. Pająk A, Jankowski P, Wolfshaut R, Kawecka-Jaszcz K. Realizacja zaleceń dotyczących wtórnej prewencji choroby niedokrwiennej serca u osób z cukrzycą w codziennej praktyce. Pol Arch Med Wew 2004; CXII: 1191-1196.


12. Kawecka-Jaszcz K, Jankowski P, Pająk A. Determinants of appropriate lipid management in patients with ischaemic heart disease. Cracovian Program for Secondary Prevention of Ischaemic Heart Disease. Int J Cardiol 2003; 91: 15-23.


11. Jankowski P, Kawecka-Jaszcz K, Pająk A, Dubiel JS, Maciejewicz J, Piotrowski W, Śmielak-Korombel W, Tracz W. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca. Realizacja wtórnej prewencji choroby niedokrwiennej serca w okresie po hospitalizacji w latach 1997/98 i 1999/2000. Przegl Lek 2003; 60: 142-146.


10. Pająk A, Kawecka-Jaszcz K, Jankowski P, Dubiel JS, Maciejewicz J, Piotrowski W, Śmielak-Korombel W, Tracz W. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca. Porównanie realizacji wtórnej prewencji choroby niedokrwiennej serca w okresie hospitalizacji w latach 1996/97 i 1998/99. Przegl Lek 2003; 60: 136-141.


9. Kawecka-Jaszcz K, Pająk A, Jankowski P. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca. Metody interwencji. Przegl Lek 2003; 60: 133-135.


8. Kawecka-Jaszcz K, Jankowski P, Pająk A, Bilo G, Czarnecka D. Częstość i leczenie nadciśnienia tętniczego u osób hospitalizowanych z powodu choroby niedokrwiennej serca. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca. Nadciś Tęt 2002; 6: 253-262.


7. Kawecka-Jaszcz K, Jankowski P, Pająk A, Dubiel JS, Maciejewicz J, Piotrowski W, Śmielak-Korombel W, Tracz W. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca. Część III: Wtórna prewencja choroby niedokrwiennej serca w okresie poszpitalnym. Przegl Lek 2001; 58: 964-968.


6. Kawecka-Jaszcz K, Jankowski P, Pająk A, Dubiel JS, Maciejewicz J, Piotrowski W, Śmielak-Korombel W, Tracz W. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca. Część II: Wtórna prewencja choroby niedokrwiennej serca w okresie hospitalizacji. Przegl Lek 2001; 58: 956-963.


5. Kawecka-Jaszcz K, Pająk A, Jankowski P. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca. Część I: Geneza i cele. Przegl Lek 2001; 58: 953-955.


4. Pająk A, Jankowski P, Dojka E, Kawecka-Jaszcz K. Instruowanie chorych, a opóźnienie leczenia w zawale serca i w niestabilnej dusznicy w ramach Krakowskiego Programu Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca. Przegl Lek 2001; 58: 903-907.


3. Jankowski P, Kawecka-Jaszcz K, Pająk A. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca. Realizacja wtórnej prewencji choroby niedokrwiennej serca w zależności od miejsca leczenia w okresie poszpitalnym. Przegl Lek 2001; 58 (supl. 6): 21-25.


2. Kawecka-Jaszcz K, Jankowski P, Pająk A, Bilo G, Bryniarski L, Czarnecka D, Dubiel JS, Dudek D, Maciejewicz J, Mirek-Bryniarska E, Piotrowski W, Śmielak-Korombel W, Tracz W. Wtórna prewencja choroby niedokrwiennej serca u kobiet. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca. Folia Cardiol 2001; 8 (supl. D): 61-67.


1. Jankowski P, Kawecka-Jaszcz K, Pająk A, Dubiel JS, Maciejewicz J, Piotrowski W, Śmielak-Korombel W, Tracz W, Żmudka K. Choroba niedokrwienna serca – leki zalecane przy wypisie. Krakowski Program Wtórnej Prewencji Choroby Niedokrwiennej Serca. Kardiol Pol 2000; 52: 167-171.